شما اینجا هستید

عنوان توضیحات نویسنده رشته سال گروه رشته دانلود چکیده مقاله
Key drivers of innovative behavior in hotel industry: evidence from a developing country ابوالفضل دانایی مدیریت بازرگانی 96 علوم انسانی PDF icon 3.pdf
A Meta Heuristic Method Representation for Selection of Alternative Energy Production Methods

 

 

فرشاد فائزی رازی مدیریت صنعتی 96 علوم انسانی PDF icon 2.pdf
Comparison Between Using Longitudinal and Shear Waves in Ultrasonic Stress Measurement to Investigate the Effect of Post-Weld Heat-Treatment on Welding Residual Stresses یاشار جوادی مهندسی ساخت و تولید 96 فنی مهندسی PDF icon 16.pdf
"A hybrid DEA-based K-means and shuffled frog-leaping algorithm for maintenance selection" فرشاد فائزی رازی مدیریت اجرایی 96 علوم انسانی PDF icon 14.pdf
A hybrid grey-based C5 and firefly algorithm for stock selection فرشاد فائزی رازی مدیریت اجرایی 96 علوم انسانی PDF icon 15.pdf
"Applications of magnetohydrodynamics in biological systems-a review on the numerical studies" جواد ابوالفضلی اصفهانی مهندسی مکانیک 96 فنی مهندسی PDF icon 13.pdf
اهمیت فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال و ارائۀ راهبرد‎های ممکن با استفاده از سیستم‎های قاعده ‎بنیان فازی محمد همتی مدیریت صنعتی 96 علوم انسانی PDF icon 12.pdf
Analysis in material selection: influence of normalization tools on copras-G مرتضی یزدانی مهندسی صنایع 96 فنی مهندسی PDF icon 11.pdf
Prediction of the load carrying capacity of elevated steel fibre reinforced concret slabs حمیدرضا صالحیان مهندسی عمران 96 فنی مهندسی PDF icon 10.pdf
"An experimental investigation on energy absorption of thin-walled bitubal structures by inversion and axial collapse" محمد جواد رضوانی مهندسی مکانیک 96 فنی مهندسی PDF icon 9.pdf

صفحه‌ها